Meningsfuld beskæftigelse
for dig som modtager
førtidspension.
1

Arbejdsglæde man ikke kan tage fejl af 


Vores erfaring siger os, at langt de fleste menesker ønker at være noget for andre, da det ofte viser sig at den udvikling der sker når man bliver værdsat udvikler en stor glæde. Vi ser ofte at menesker "blomstre" og bliver gladere når de møder udfordringer i det tempo, som netop de kan kaperer.2

Hvad får virksomheden ud af de


Personer med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne har både ressourcer og potentiale til at blive en værdifuld arbejdskraft.

De har en force i kraft af, at de ofte kan se udfordringer i et job, som andre opfatter
som rutinepræget.3

3 konsulenter der trækker samme vej


I Kolding AKTIV er vi 3 konsulenter der trækker i samme retning, nemlig den der hjælper dig med at finde job eller frivillig arbejde som giver dig en øbget livskvalitet.

Samtidig er vi bindeled mellem virksomhederne og dig, og hjælper med ting som måske virker lidt uoverskuelig

Vi arbejder med mange brancher!

Lager

Forretninger

Varehuse

Børnehaver

Autoforhandler

Landbrug

Bageri